Infonäytöt mahdollisuuksien valtameri

Erikokoiset infonäytöt ovat raivanneet tiensä yrityksien suosioon. Ei mikään ihme, sillä oikein käytettyinä infonäyttöjärjestelmä on yksi merkittävimmistä tiedotuskanavista yrityksen sisäiseen kuin myös ulkoiseen viestintään. Hyvin toteutettuna infonäyttöjen avulla pystytään tehostamaan yrityksen tuottavuutta, myyntiä ja parannataan työympäristöä sekä asiakasviihtyvyyttä.

Määrittele infonäytön käyttötarve ja rooli

Infonäyttöjen käyttömahdollisuuksia on yhtä paljon kuin käyttäjiä. Yksi yritys voi käyttää järjestelmää sisäisessä viestinnässä digitaalisena ilmoitustauluna, kun toinen yritys voi käyttää infonäyttöä kertoakseen asiakkaille uusimmista tarjouksista. Käyttömahdollisuuksia on valtavasti, sen vuoksi yrityksien tulee tutkia omia tarpeitaan ja tavoitteen. Infonäyttöjärjestelmän laitehankinnassa ja asennuksessa on tärkeää tietää, minkälaisessa roolissa infonäyttö tullaan käyttämään. Infonäyttöjen käyttötarkoitus vaikuttaa merkittävästi näytön teknillisiin vaatimuksiin ja sijoitteluun, nämä kannattaa ottaa huomioon hankintavaiheessa.

Listasimme muutamia infonäyttöjen rooleja ja miten nämä eroavat toisistaan:

Sisäänheittäjä
Infonäyttöä käytetään yrityksen ulkoisessa viestinnässä. Infonäytöllä voidaan houkutella asiakkaita esimerkiksi uusimmilla tarjouksilla tai kampanjoilla. Näyttö usein sijaitsee näyteikkunassa, ulkoseinässä tai kadun varrella.

Kohdennettu houkuttelija
Käytetään usein myymälämarkkinoinnissa, joissa infonäyttö on sijoitettu muutamien tuotteiden läheisyyteen. Näyttö toimii näissä tapauksissa mielenkiinnon herättäjänä ja heräteostosten yllyttäjänä.
Esiintuoja
Infonäytöllä halutaan herättää mielikuvia yrityksestä tai sillä pyritään antamaan lisäarvoja yrityksen palveluille. Tällöin infonäyttöä käytetään monesti odotustiloissa tai messuilla.
Yleismedia
Pääsääntöisesti tällöin infonäyttöä käytetään yrityksen sisäiseen viestintään. Infonäytöllä kerrotaan yrityksen omista tapahtumista tai neuvottelutilan varaustilanteesta.

Yrityksen määritellessä infonäyttöjen roolit ja tavoitteet, pystytään näyttöjen määrällä, koolla ja sijainnilla vaikuttamaan tavoitteiden täyttymiseen. Infonäyttöjen oikealla mitoituksella saadaan järjestelmästä kaikki hyöty käyttöön ja kuluttajalle pystytään toteuttamaan informatiivinen ja henkilökohtaisen tuntuinen asiakaskokemus.

Infonäyttö ammattilaisen opastuksella

Törmäämme usein näyttöratkaisuihin, joissa näyttö on musta tai näytössä komeilee teksti- ”ei signaalia”. Näissä tapauksissa todennäköisesti laitteet eivät vastaa käyttötarkoituksen vaatimaa tekniikkaa. Markettien elektroniikasta koottu näyttöratkaisu toimii teoriassa jollain konsteilla, mutta tämä ei välttämättä ole käytössä luotettavin ja pitkäjänteisin ratkaisu. Pääsääntöisesti infonäyttöön tarvitaan infonäyttöjärjestelmä, jota esimerkiksi ei pysty toteuttamaan markettien televisioilla näiden vähäisen kapasiteetin vuoksi.

Infonäytöksi tarkoitetulla näytöllä ja järjestelmän hallintaohjelmalla voidaan käytännössä infonäytölle esittää mitä tahansa sisältö: kuvia, videoita, tekstiä, kotisivuja jne. Järjestelmän avulla useamman infonäytön hallinnointi onnistuu näppärästi internetselaimen kautta. Puhuttaessa infonäyttöjärjestelmistä ei tarkoiteta suoraan kalleinta mahdollista ratkaisua hienoimmilla ominaisuuksilla. Tärkeintä on luoda kulloiseenkin käyttötarkoitukseen sopiva toteutus, joka palvelee yritystä. Infonäyttöjen käyttötarkoituksen määritteleminen auttaa myös tässä.
Infonäytöille on valtava määrä erikäyttötarkoituksia. Tärkeintä on miettiä, miten infonäyttö tukee yrityksen viestiä ja myyntiä tai muuta, mitä näytöillä halutaan saavuttaa. Näiden seikkojen jälkeen voidaan vasta miettiä teknillistä toteutusta.

Jarkko Väisänen, av-palveluiden asiantuntija