Vaikuta asiakkaan ostopäätökseen taustamusiikilla

Soiko teillä radio asiakastiloissa henkilökunnan viihtyvyyden vuoksi vai pyrittekö vaikuttamaan radiolla asiakkaan ostopäätökseen? Asiakastilojen tunnelmalla ja musiikin synnyttämillä reaktioilla pystytään vaikuttamaan ostopäätöksiin. Jotta musiikin synnyttämät reaktiot näkyisivät yrityksen myynnissä, täytyy taustamusiikin suunnittelulle antamaan muutama ajatus. Av-palveluiden asiantuntijamme Jarkko Väisänen kokosi muutaman huomion, jotka kannatta ottaa huomioon suunnitteluvaiheessa.

Taustamusiikin vaikutuksesta asiakkaaseen

Voidakseen miettiä yrityksen taustamusiikkia täytyy pohtia, miten musiikki ylipäätään vaikuttaa ihmiseen. Äänien vaikutusta on tutkittu erilaisilla kyselyillä useiden vuosien ajan. Musiikin ja äänien vaikutus ei ole täysin mustavalkoista, kuten tiedämme kaikki eivät pidä hevimusiikista. Ihmisten musiikki mieltymyksiin vaikuttaakin kunkin omahistoria. Kaikki äänet vaikuttavat meihin, mutta historia ja mieltymykset vaikuttavat äänen synnyttämään reaktioon. Reaktiot ovat usein fyysisiä, psyykkisiä, kognitiivisia tai nämä voivat näkyvät käyttäytymisessämme. Äänet jättävät meihin muisti- ja tunnejälkiä ja reagoimme enemmän niihin ääniin, joihin meillä on vahvempi jälki kuten hälytysajoneuvojen ääneen.

Miten taustamusiikki vaikuttaa myyntiin ja ostopäätökseen?

Vahvana tunteiden herättäjänä musiikki kosketta ja saa hyvällä tuulelle. Taustamusiikki vaikuttaa asiakkaan mielikuvaan yrityksestä ja tämän vuoksi musiikilla voidaan muokata asiakastilojen tunnelmaa kuin myös vaikuttaa ostopäätöksiin.  Kerrotaan, että musiikki ohjaa asiakkaita ostamaa, mikä ei kuulosta yhtään sen hassummalta. Liiketilassa soiva musiikki vaikuttaa ihmisen tunnetilaan, joka taas vaikuttaa asiakkaan käyttäytymiseen. Asiakkaan viihtyessä liiketilassa, tämä ostaa enemmän ja yrityksen myynti kasvaa.  Taustamusiikin suora vaikutus ostopäätöksiin erilaisissa palveluissa vaihtelee, koska ihmiset tekevät ostopäätökset usein tunnejälkien avulla. Tunnejäljellä tarkoitetaan sitä, että esimerkiksi asiakas valitsee kahdesta vaihtoehdosta tiedostamattaan sen, joka aiheuttaa vahvemman muiston. Musiikilla pystytään vaikuttamaan myyntiin, asiakastilojen tunnelmaan ja ostopäätökseen, mutta ihmisen saamat reaktiot äänistä ovat aina yksilöllisiä eikä näitä siksi pysty tarkasti ohjaamaan.

Taustamusiikin suunnittelu

Oletko miettinyt miltä omassa yrityksessäsi tällä hetkellä kuulostaa? Asiakas viihtyvyyteen nimittäin vaikuttaa merkittävästi myös toimivat laadukkaat laitteet ja näiden sijoittelu.  Äänentoistolaitteita on maailma pullollaan ja jotta asiakastilaan ja myymälöihin saadaan luotua oikeanlainen äänentoista, suosittelemme ottamaan ammattilaisen avuksi äänentoistonsuunnittelussa.

Taustamusiikin suunnittelussa suosittelemme ottamaan ainakin seuraavat asiat huomioon:

  1. Valittaessa taustamusiikkia tulee ottaa huomioon asiakaskohderyhmä ja haluttu mielikuva.
  2. Taustamusiikilla ensisijaisesti vaikutteen asiakkaiden, ei henkilökunnan viihtyvyyteen
  3. Laitetekniikalla ja sijoittelulla tuetaan onnistunutta asiakaskokemusta

Jarkko Väisänen, av-palveluiden asiantuntija